"Mazowiecka Akademia Komputerowa Seniorów"

Centrum Wdrożeniowo - Szkoleniowe INKOM Michał Osowiecki w partnerstwie z Fundacją Ekspert - Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu zaprasza do udziału w projekcie: "Mazowiecka Akademia Komputerowa Seniorów". Projekt realizowany jest od 1 lipca 2014 do czerwca 2015.

Celem projektu jest nabycie lub podniesienie praktycznych umiejętności w obszarach ICT przez 120 osób w wieku 50-64 lata zamieszkałych na obszarze woj. mazowieckiego ,
z maksymalnie średnim wykształceniem.

Do udziału w projekcie zapraszamy 24 osoby bezrobotne, 60 nieaktywnych zawodowo oraz 36 pracujących. Ponadto 20% wszystkich uczestników musi zamieszkiwać tereny wiejskie tj.24 osoby, a 30 % tj.36 osób musi posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

W ramach realizowanego projektu zapewniamy 64-godzinne szkolenie komputerowe na poziomie równoważnym z ECDL Start oraz materiały szkoleniowe w formie podręczników i gotowych zestawów ćwiczeń. W ramach projektu zrealizowanych będzie 12 edycji szkoleń dla grup średnio 10-cio osobowych. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Przewidujemy zwrot kosztów dojazdu dla uczestników zamieszkałych poza miejscowością w której odbywają się zajęcia i egzamin. Każdy uczestnik otrzyma również poczęstunek ciastkowo - kawowy w trakcie trwania zajęć i egzaminu.

Strona projektu

http://ecdl50plus.mazowsze.pl/

Rozeznania aplikacyjne
Kierownik projektu
Specjalista ds. rekrutacji, monitoringu i rozliczeń projektuCzłowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego