"Mazowiecka Akademia Komputerowa Seniorów"
Centrum Wdrożeniowo- Szkoleniowe INKOM Michał Osowiecki
Ul. Osiedle Armii Krajowej 32/20, 61-375 Poznań
w związku z realizacją projektu "Mazowiecka Akademia Komputerowa Seniorów" realizowanego
w ramach PO KL, Priorytet IX , Poddziałanie 9.6.2. " Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w
zakresie ICT i znajomości języków obcych" zaprasza do składania aplikacji na stanowisko
SPECJALISTA DS.REKRUTACJI, MONITORINGU I ROZLICZEŃ PROJEKTU

Dokumenty do pobrania

Rozeznanie aplikacyjne
Formularz aplikacyjnyCzłowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego