„Wielkopolska Akademia Komputerowa Seniorów”


Projekt „Wielkopolska Akademia Komputerowa Seniorów”, zwany dalej projektem jest realizowany przez Centrum Wdrożeniowo-Szkoleniowe INKOM Michał Osowiecki, z siedzibą: Osiedle Armii Krajowej 32/20, 61-375 Poznań. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Ekspert-Kujawy, z siedzibą: ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 listopada 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku i obejmuje swym zasięgiem teren województwa wielkopolskiego.

Cel główny projektu:

Nabycie lub podniesienie kompetencji i umiejętności w obszarach ICT przez 250 osób
w wieku ponad 50 lat zamieszkałych na obszarze woj. wielkopolskiego w okresie
do 30.06.2015r.


Strona projektu:  ecdl50.wlkp.pl